LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG NHẬT

Bạn có thể cập nhật thông tin các khóa học khai giảng tại Kansai nhé

Lịch khai giảng

Lớp Nhập môn : mở mỗi tháng

Lớp Giao tiếp: trình độ sơ-trung-cấp mở mỗi tháng

Lớp Luyện thi tích hợp N5-N4-N3-N2 mở mỗi tháng

Lớp Đào tạo giáo viên phương pháp giảng dạy : Tháng 3,5,7,9,11

Lớp Biên phiên dịch : Tháng 2,4,6,8,10